HR scan

Voor organisaties is het niet altijd duidelijk welke HR zaken geregeld zijn of zouden moeten zijn (volgens de wet, of op basis van goed werkgeverschap) en welke zaken "nice to have" zijn. 

De HR Scan is opgebouwd uit een viertal lagen:

1.     Personeel- en salarisadministratie

2.     Arbeidsvoorwaarden & regelingen

3.     HR ondersteuning en –instrumenten

4.     Organisatieontwikkeling


De vier lagen zijn integraal met elkaar verbonden en zijn gericht op het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen. 
 

Na het houden van interviews met stakeholders en deskresearch, ontvang je een rapport waarmee je direct een HR meerjarenplan hebt. Bij de uitvoering kan ik je waar nodig ondersteunen.